Alergie, uczulenia. Leczenie uczuleń i alergii.

Temat: Warszawa Blokada eksmisji 22.01 WAŻNE!!!
bezumowne korzystanie z lokali w wysokości 100 tysięcy złotych. Sprawa znalazła finał w sądzie okręgowym, który w październiku wydał nakaz eksmisji bez prawa do lokalu socjalnego. Ostatecznie, eksmisję do pomieszczenia tymczasowego (wskazanego przez właściciela pokoju w hotelu robotniczym) wyznaczono na 22 stycznia, jednakże komornik naruszył w toku postępowania przepisy Ustawy o ochronie praw lokatorów – m.in. wyznaczył termin eksmisji pomimo obowiązującego okresu ochronnego (od 1 listopada do 31 marca) oraz wskazał lokal, którego najemcą ma być Bazarnik, co skutkuje wyłączeniem lokatorów z ustawowej ochrony (po upływie sześciomiesięcznej umowy będzie ich można eksmitować z hotelu ‟na bruk”). Warszawskie Stowarzyszenie Lokatorów oraz organizacje prowadzące kampanię społeczną ‟Mieszkanie Prawem Nie Towarem” wzywają wszystkich do udziału w blokadzie eksmisji Pani Dembicz oraz wysyłania listów protestacyjnych na adres sklepu Bazarnika tel. (022) 826 43 34, (022) 826 73 90, fax (022) 826 57 83, Bazarnik Nowy Świat s.j. ul. Nowy Świat 66 00-357 Warszawa e-mail: http://www.wsl.org.pl http://www.lokatorzy.pl gdzie: Warszawa, Nowy...
Źródło: spartakus.an-arche.pl/viewtopic.php?t=161Temat: Warszawa Blokada eksmisji 22.01 WAŻNE!!!
za bezumowne korzystanie z lokali w wysokości 100 tysięcy złotych. Sprawa znalazła finał w sądzie okręgowym, który w październiku wydał nakaz eksmisji bez prawa do lokalu socjalnego. Ostatecznie, eksmisję do pomieszczenia tymczasowego (wskazanego przez właściciela pokoju w hotelu robotniczym) wyznaczono na 22 stycznia, jednakże komornik naruszył w toku postępowania przepisy Ustawy o ochronie praw lokatorów – m.in. wyznaczył termin eksmisji pomimo obowiązującego okresu ochronnego (od 1 listopada do 31 marca) oraz wskazał lokal, którego najemcą ma być Bazarnik, co skutkuje wyłączeniem lokatorów z ustawowej ochrony (po upływie sześciomiesięcznej umowy będzie ich można eksmitować z hotelu ‟na bruk”). Warszawskie Stowarzyszenie Lokatorów oraz organizacje prowadzące kampanię społeczną ‟Mieszkanie Prawem Nie Towarem” wzywają wszystkich do udziału w blokadzie eksmisji Pani Dembicz oraz wysyłania listów protestacyjnych na adres sklepu Bazarnika tel. (022) 826 43 34, (022) 826 73 90, fax (022) 826 57 83, Bazarnik Nowy Świat s.j. ul. Nowy Świat 66 00-357 Warszawa e-mail: http://www.wsl.org.pl http://www.lokatorzy.pl gdzie: Warszawa,...
Źródło: old.gildwars.net/viewtopic.php?t=3565


Temat: Czy zarządca zamiast Spółdzielni ?
... przez przepisy o ochronie praw lokatorów brak ochrony właścicieli mieszkań nawet w sytuacjach losowych przez przepisy o ochronie praw lokatorów http://www.rzeczpospolita.pl/gazeta/wyd ... o_a_3.html
Źródło: sam-81.waw.pl/viewtopic.php?t=37


Temat: [Katowice] Renowacje
przepisy - zdaniem tego sądu - chronią lokatorów kosztem właścicieli. Wieloletnie ograniczanie podwyżek czynszów w kamienicach narusza konwencję o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności. Wyrok był zwycięstwem nie tylko gdyńskiej ... tego skorzystać. Ogólnopolskie Stowarzyszenie Właścicieli Nieruchomości w Gdyni powołało do życia spółkę z o.o. Iusta Causa. Współpracuje z nią adwokat Bartłomiej Sochański (pełnomocnik Marii Hutten-Czapskiej). - Chcemy walczyć o odszkodowania dla każdego właściciela, który się do nas zgłosi - zapewniał wczoraj Tomasz Urbaś, wiceprezes stowarzyszenia. - Właściciel, który przyłączy się do tego pozwu, zapłaci niższe koszty sądowe, niż gdyby sam walczył o ... kilku pozwów lub rozszerzenia pierwszego powództwa. Do tej pory zgłosiło się 300 właścicieli - dodaje Urbaś. Stowarzyszenie nie wyklucza zawarcia ze Skarbem Państwa ugody w tej sprawie. Jego członkowie przypuszczają jednak, ... W drugiej został opublikowany wyrok Trybunału Konstytucyjnego, który stwierdzał niekonstytucyjność dwóch przepisów ustawy o ochronie praw lokatorów (następczyni ustawy o najmie). Od tej daty straciły one ważność i czynsze zostały uwolnione....
Źródło: forum.gkw24.pl/viewtopic.php?t=47


Temat: Nieruchomości
... Od 1 stycznia właściciel ma prawo doliczać go do czynszu. Ale ustawa o ochronie praw lokatorów nie ma definicji tego zysku. Tak naprawdę to wyłącznie od sądu zależy, czy uzna zysk...
Źródło: forum.investmap.pl/viewtopic.php?t=91


Temat: Dość represji i wyzysku! Łapy precz od Kodeksu Pracy!
na tzw. umowy pozakodeksowe 3. Zachowania prawa do przechodzenia na wcześniejsze emerytury dla dotychczas uprawnionych i rozszerzenie tego prawa na inne grupy zawodowe np. pracowników ochrony zdrowia. 4. Żadnych zmian w Kodeksie Pracy pogarszających sytuację pracowników 5. NIE dla prywatyzacji - TAK dla podwyżek płac w ochronie zdrowia 6. Dość wyzysku w supermarketach i hipermarketach - żądamy wyższych wynagrodzeń i lepszych warunków pracy 7. Zniesienia podatku dochodowego od emerytur i rent 8. Zwiększenia ochrony lokatorów - mieszkanie prawem nie towarem Ludzie pracy, wyzyskiwane i dyskryminowane grupy społeczne i zawodowe stają do wspólnej walki o swoje prawa! "PRAWO PRACY - NASZE PRAWO!" "DOŚĆ WYZYSKU I ŁAMANIA PRAW PRACOWNICZYCH!" "NIE CHCEMY PRYWATNEJ SŁUŻBY ZDROWIA!" "LOKATORZY MAJĄ PRAWO DO DACHU NAD GŁOWĄ ? RZĄD NA BRUK!" "PODATKI DLA NAJBOGATSZYCH ? NIE DLA EMERYTÓW!" Kolejna już koalicja rządowa planuje zmiany w Kodeksie Prawy oraz Ustawie o związkach zawodowych. Ograniczone mają być prawa pracownicze i swoboda działania związków zawodowych. Projektowane zmiany, dotyczące zarówno dużych zakładów pracy, jak i firm zatrudniających poniżej 10 pracowników, mają ograniczyć prawa pracownicze i swobodę działania organizacji związkowych. Te plany są kolejnym przejawem walki ze zdobyczami ruchu ... plagą. Zatrudnieni w ten sposób pracownicy pozbawieni są jakichkolwiek gwarancji kodeksowych. Nie mają prawa do urlopu, chorobowego, nie mają opłacanych składek, opłacani są poniżej minimalnej płacy gwarantowanej. Stanowiący sejmową większość liberałowie chcą ograniczyć głównie prawa osób zatrudnionych w małych firmach, zatrudniających mniej niż 10 osób. Pojawił się pomysł, aby w takich zakładach pracy nie ewidencjonować czasu pracy, co pozwalałoby zmuszać pracowników do ... Pomimo formalnie obowiązującej równości praw coraz liczniejsze grupy pracowników są na rynku pracy dyskryminowane. Jedną z takich grup są osoby pracujące czasowo, w tzw. elastycznych formach zatrudnienia. Osoby pracujące na tzw. "umowach śmieciowych" są całkowicie pozbawione ochrony z tytułu, i tak już mocno okrojonego, Kodeksu Pracy. Antypracownicza polityka władz doprowadziła do coraz większej ilości protestów społecznych. W dniu 20 lutego opinią publiczną ... kopalni "Budryk". Wciąż protestują pracownicy ochrony zdrowia, którzy domagają się podwyżek płac i sprzeciwiają się planom prywatyzacji szpitali. O swoje prawa upominają się również inne grupy społeczne: emeryci, renciści i lokatorzy. Najwyższy czas, aby o swoje prawa i interesy walczyć wspólnie! Więcej: www.pracownicy.org lub www.wzz.org.pl kontakt:bzietek@wzz.org.pl Organizatorzy: Komitet Pomocy i Obrony Represjonowanych Pracowników, Wolny Związek Zawodowy "Sierpień 80", Niezależny Samorządny Związek Zawodowy ... Rencistów i Polskiego Związku Emerytów i Rencistów) oraz lokatorskie (Warszawskie Stowarzyszenie Lokatorskie, Stowarzyszenie "Komitet Obrony Mieszkań" z Głogowa oraz organizacje z Gubina i Wałbrzycha). http://www.pb.pl/Default2.aspx?ArticleI ... ef=lastadd http://fakty.interia.pl/biznes/news/dos ... 10924,2949 http://praca.wnp.pl/sierpien-80-zapowia...
Źródło: lkr.pl/viewtopic.php?t=20169


Temat: Nieruchomości
ZMIANA PRAWA PRAWO SPÓŁDZIELCZE Koszty utrzymania nieruchomości Lokatorzy dowiedzą się, na co wydawane są ich pieniądze Od 31 lipca zarządy spółdzielni będą musiały prowadzić szczegółowe ewidencje przychodów i wydatków Dostęp do ... i ile płacą - mówi Bożena Dorodzińska z Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Obrony Praw Członków i ich Rodzin. Oddzielne rozliczenia Od 31 lipca, bo wtedy nowelizacja wchodzi w życie, zarządy będą musiały posiadać ... w budynkach (np. wymiana domofonu, naprawa drzwi). - Mieszkańcy będą teraz utrzymywać wyłącznie własne mieszkanie i budynek, a nie uczestniczyć w kosztach niegospodarności spółdzielni - tłumaczy Jadwiga Hennig, prezes Obywatelskiego Stowarzyszenia Uwłaszczeniowego i Obrony Praw Mieszkańców. Podkreśla też, że dziś spółdzielnie rzadko ujawniają wyliczenia kosztów zainteresowanym mieszkańcom i zasłaniają się przy tym ochroną danych osobowych albo tajemnicą handlową. - Teraz spółdzielnia będzie...
Źródło: forum.investmap.pl/viewtopic.php?t=91